[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


ส.ป.ก. จับมือ สถ. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเกษตรกร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และผู้เสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง

     

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีป้าย
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
ข้าชม : 125 ครั้ง

   
ส.ป.ก. จับมือ สถ. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเกษตรกร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และผู้เสียภาษีสิ่งปลูกสร้า

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยการจัดส่งข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และข้อมูลผู้เสียภาษี สิ่งปลูกสร้าง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

การดำเนินการแนวทางตาม MOU ส.ป.ก. จะดำเนินการส่งมอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. แต่ละแปลงแยกเป็นรายตำบล (shapefile) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามอำนาจหน้าที่ ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งมอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับ ส.ป.ก.นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามภารกิจ ต่อไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กล่าวทิ้งท้ายว่า “มีความยินดีที่วันนี้ทั้งสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกหรือเข้าประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะยาว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการลงนาม MOU ๙ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นบนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือเรื่องการช่วยตรวจสอบเกษตรกรให้ทำประโยชน์ตามระเบียบของ ส.ป.ก. ควบคุมการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างบนเขตพื้นที่ของ ส.ป.ก. ในการลงนามครั้งนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก ภายใต้แนวคิด “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข”

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส.ป.ก.
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล, สมเกียรติ ดีมั่น, สมชาติ รัตนมาลี
 

เข้าชม : 125


ข้อมูลภาษีป้าย 5 อันดับล่าสุด

      ป้ายแสดงราคาน้ำมันแบบนี้ เสียภาษีป้ายหรือไม่ 3 / พ.ค. / 2563
      ป้าย 7/11 เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อ แถบสีเก็บภาษีป้ายด้วยหรือไม่ 3 / พ.ค. / 2563
      แพล้น ปูน แบบนี้เสียภาษีป้ายมั้ย? วัดขนาดกันอย่างไร 3 / พ.ค. / 2563
      ป้ายธงฟ้าเสียภาษีมั้ย? 3 / พ.ค. / 2563
      เงินเพิ่มภาษีป้าย 3 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
134
Yesterday
585
This Month
7,970
Last Month
13,177
This Year
69,282
Last Year
217,367