[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


ทำไมคนมีบ้าน 1 หลัง มูลค่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนที่มีบ้าน ราคา 3 ล้านบาท 2 หลัง ต้องเสียภาษี บ้านหลังที่ 2

      -

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : อาทิตย์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
ข้าชม : 945 ครั้ง

   
 👉ทำไมคนมีบ้าน 1 หลัง มูลค่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนที่มีบ้าน ราคา 3 ล้านบาท 2 หลัง ต้องเสียภาษี บ้านหลังที่ 2 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองเพราะเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต
ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน จึงกำหนดยกเว้นภาษี ให้กับบ้านที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเองเพียงหลังเดียวที่มีมูลค่า ไม่เกิน 50 ล้านบาท และสำหรับผู้ที่สะสมความมั่งคั่งใน อสังหาริมทรัพย์ที่มีบ้านที่ใช้อยู่อาศัยหลังที่ 2 หรือ 3 ก็จะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมาก เนื่องจากอัตราภาษีที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวมีอัตราที่ต่ำ

❤️เพจภาษีเทศบาลนครลำปาง❤️


เข้าชม : 945


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 5 / พ.ค. / 2563
      ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ 5 / พ.ค. / 2563
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563
      การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
41
Yesterday
79
This Month
359
Last Month
3,025
This Year
14,151
Last Year
35,030