[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
  

  

7 / พ.ค. / 2563 : การติดตั้งโปรแกรม
การเชื่อมข้อมูล Excel ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกรมธนารักษ์ กับแผนที่ใน LtaxGIS
-
3 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
-
9 / ส.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
การนำเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจำแปลงที่ดิน (LOT)
-
11 / ส.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่ดิจิตอลข้อมูลกายภาพหรือข้อมูลฐาน (Base Map)
-
18 / ก.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
การกำหนดค่าพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบพิกัดฉาก UTM (โฉนด)
-
18 / ก.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-
18 / ก.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
-
7 / ก.ค. / 2562 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่ตารางกริด มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 และระวางขยาย
-
17 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
-
15 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
-
15 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่กายภาพ (ถนน ,แหล่งน้ำ)
-
15 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จากโปรแกรม Google Earth/ Google Maps
-
3 / พ.ย. / 2561 : การติดตั้งโปรแกรม
การจัดทำแผนที่ขอบเขตหมู่บ้าน
-
4 / เม.ย. / 2562 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000
-
9 / ธ.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
-
8 / ธ.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การแก้ไขแผนที่ ด้วยเครื่องมือ NodeTools
-
3 / ส.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
-
2 / ส.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth
-
14 / พ.ย. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากตามแผนที่แนบท้ายประกาศ สำหรับ เทศบาล
-
21 / ก.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย สำหรับ อบต.
-

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
325
Yesterday
720
This Month
2,235
Last Month
20,226
This Year
113,950
Last Year
238,060