ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 

 

ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


ชื่อโครงการ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค

เจ้าของโครงการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 


ชื่อโครงการ  การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ(The Assesment of Public health Emergency on Risk Area).

เจ้าของโครงการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 


ชื่อโครงการ  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy GIS).

เจ้าของโครงการ  สถาบันราชประชาสมาสัย  


ชื่อโครงการ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 


  โปรแกรม GIS for HospitalOS พัฒนาต่อจาก อ.ไกรวุฒิ แก้วชาลุน เวอร์ชั่น original http://www.kriwoot.com/gisjhcis/ โดยสามารถบันทึกพิกัดหลังคาเรือน และสืบค้น จากชื่อ-สกุล รหัส ปชช. สืบค้นประชากรตามกลุ่มอายุ และการหาหลังคาเรือนจากรัศมีที่กำหนดได้ เท่านั้น เป็นโปรแกรมส่วนขยายเพิ่มทำให้สามารถทำการบันทึกพิกัดหลังคาเรือน สำหรับหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม ของ HospitalOS

- ตารางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคือ t_health_family (ข้อมูลบุคคล) และ t_health_home (ข้อมูลหลังคาเรือน) โดยจะต้องเพิ่มข้อมูล lat และ lng ในตาราง t_health_home (รายละเอียดตามคู่มือ)


  โปรแกรม GIS for HOSxP พัฒนาต่อจาก อ.ไกรวุฒิ แก้วชาลุน เวอร์ชั่น original http://www.kriwoot.com/gisjhcis/ โดยสามารถบันทึกพิกัดหลังคาเรือน และสืบค้น จากชื่อ-สกุล รหัส ปชช. สืบค้นประชากรตามกลุ่มอายุ และการหาหลังคาเรือนจากรัศมีที่กำหนดได้ เท่านั้น เป็นโปรแกรมส่วนขยายเพิ่มทำให้สามารถทำการบันทึกพิกัดหลังคาเรือน สำหรับหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม ของ HOSxP

ตารางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคือ person(ข้อมูลบุคคล) และ house(ข้อมูลหลังคาเรือน) โดยจะใช้ข้อมูล latitude และ longitude ในตาราง house (รายละเอียดตามคู่มือ)

Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
17
Yesterday
205
This Month
4,656
Last Month
7,447
This Year
37,918
Last Year
63,199