ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (MIS)

 

 

ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (MIS)


ชื่อโครงการ  โปรแกรมจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของโครงการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ชื่อโครงการ  โปรแกรมภาระงานสอนและจัดสรรค่าตอบแทน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของโครงการ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ชื่อโครงการ  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจการจัดไก่รุ่นและไก่ไข่ลงฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด

เจ้าของโครงการ  โปรแกรมสนับสนุนงานวิจัย การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด  

Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
43
Yesterday
205
This Month
4,656
Last Month
7,447
This Year
37,918
Last Year
63,199