[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
    - 18 / ก.ค. / 2562
การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
    - 18 / ก.ค. / 2562
การจัดทำแผนที่ตารางกริด มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 และระวางขยาย
    - 7 / ก.ค. / 2562
การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
    - 17 / พ.ย. / 2561
การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
    - 15 / พ.ย. / 2561
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รีวิว แจ้งแก้ไขข้อมูลรายการห้องชุด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ตัวอย่างเอกสารบันทึก-หนังสือส่ง-ประกาศภดส3


ภ.ด.ส.1 ประกาศทุกแปลงทุกรายหรือเฉพาะผู้เสียภาษี


ที่ดิน ส.ป.ก.มีบ้านหลังหลักได้รับการยกเว้นทั้งที่ดินและบ้านรวมกัน 50. ล้านด้วยไหม และบ้านหลังรองได้รับการยกเว้นล้าน 10 ล้านบาทใช่มั้ย?


เทียบเคียงจาก ตารางเมตร ~~เป็นตารางวา


เจ้าบ้าน VS เจ้าของบ้านต่างกันอย่างไร?


ทำไมคนมีบ้าน 1 หลัง มูลค่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนที่มีบ้าน ราคา 3 ล้านบาท 2 หลัง ต้องเสียภาษี บ้านหลังที่ 2


ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ทรัพย์สินประเภทใดบ้าง

เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ ทบทวนการฝึกอบรม

การเชื่อมข้อมูล Excel ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกรมธนารักษ์ กับแผนที่ใน LtaxGIS


การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)


การนำเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจำแปลงที่ดิน (LOT)


การจัดทำแผนที่ดิจิตอลข้อมูลกายภาพหรือข้อมูลฐาน (Base Map)


การกำหนดค่าพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบพิกัดฉาก UTM (โฉนด)


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)


การจัดทำแผนที่ตารางกริด มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 และระวางขยาย


การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)

การฝึกอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ
- ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล
- จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษี และแจ้งประเมินภาษี
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
359
Yesterday
720
This Month
2,235
Last Month
20,226
This Year
113,950
Last Year
238,060