[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


สาสัญญาณโทรศัพท์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินฯหรือไม่

     

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : เสาร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
ข้าชม : 146 ครั้ง

   
 #เสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินฯหรือไม่ และกรณีที่บริษัทเสาส่งสัญญาณได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากนาย ก ซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดเพื่อตั้งเสา โดยมีสัญญาเช่ามีระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีแทน ถามว่ากรณีนี้ใครจะเป็นผู้เสียภาษีตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
**หลักกฎหมาย : การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เป็นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินกล่าวคือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยเก็บจากผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ นั้น
**สำหรับเสาส่งสัญญาณเมื่อไม่มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เนื่องจากบุคคลไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ หรือที่บุคคลเข้าไปใช้สอยได้
**แต่กรณีโฉนดที่ดินเมื่อนาย ก เป็นเจ้าของ นาย ก จะต้องเป็นผู้เสียภาษีที่ดินของตนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเมื่อที่ดินบางส่วน(วัดพื้นที่ดิน)ให้บริษัทเช่าที่ดินโดยใช้ตั้งเสาส่งสัญญาณ ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นการใช้ประโยชน์ในประเภทอื่นๆ เริ่มต้นอัตราร้อยละ0.3 ส่วนที่ดินที่เหลือจะเสียในประเภทใด ก็ดูว่าใช้ประโยชน์อะไร แล้วจัดเก็บไปตามการใช้ประโยชน์ในประเภทนั้นๆ
**ส่วนเรื่องสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่า ที่ได้ตกลงกันในเรื่องหน้าที่ในการเสียภาษี เป็นเรื่องที่ผูกพันกันระหว่างบุคคล ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง หากไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว ก็เป็นเรื่องการผิดสัญญาที่ต้องฟ้องร้องกันเองในทางแพ่งไป
**ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อ อปท.ต้อง จัดเก็บภาษีที่ดินตาม พรบ ภาษีที่ดินฯ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน โดยแจ้งประกาศ+จัดส่ง ภดส3 ประกาศ ภดส1 และแจ้งประเมิน ภดส6+7ไปยังเจ้าของโฉนดที่ดินนั้น เพื่อไม่เกิดปัญหาในอนาคต เมื่อหลักของฎหมายเดินถูกต้อง ถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็เดินต่อได้นะคะ ดังนั้น ตรวจสอบเรื่องประเภทของที่ดินด้วย ว่าเป็นที่ดินประเภทใด
***ถ้าเป็นโฉนด แจ้งเจ้าของ
***ถ้าเป็นนส3/นส3ก แจ้งผู้ครองครอง
***ถ้าเป็นที่ดินประเภทอื่น แจ้งผู้ใช้ประโยชน์
Cr.ครูออย

เข้าชม : 146


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 5 / พ.ค. / 2563
      ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ 5 / พ.ค. / 2563
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563
      การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
25
Yesterday
754
This Month
13,128
Last Month
14,129
This Year
88,569
Last Year
217,367