[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


สรุปที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย

      -

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : เสาร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
ข้าชม : 150 ครั้ง

   
 

1? การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามความหมายของคำว่า ประกอบการเกษตรตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ไม่รวมถึงการประมงและการทอผ้า

 

-เกษตรกรรม รวมพื้นที่ต่อเนื่อง แต่พื้นที่ต่อเนื่องต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

 

-เกษตรกรรม ให้รวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพื่อฟื้นฟูสภาพ การพักที่ดินระหว่างฤดูการผลิต และการตัดวงจรโรค

 

?- พื้นที่ต่อเนื่องเกษตรทับซ้อนกับพื้นที่ต่อเนื่องที่อยู่อาศัย ให้ถือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 

2? การประกอบเกษตรกรรมที่มีพืชและสัตว์ หรือการใช้ประโยชน์ตาม?บัญชีท้ายประกาศ ให้มี ?อัตราขั้นต่ำของการประกอบเกษตรกรต่อไร่ อัตราพื้นที่ของที่ดินหรือโรงเรือน อัตราการใช้ที่ดิน หรืออื่นๆ ตามที่ระบุในบัญชีแนบท้าย

 

3? ถ้าพืชที่ปลูกไม่มีในบัญชีแนบท้าย ให้ใช้อัตราขั้นต่ำต่อไร่โดยเทียบเคียงกับชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่สุด

เช่น ปลูกกล้วยอัตราขั้นต่ำ 200 ต้นต่อไร่

ปลูกพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ อัตราขั้นต่ำ 100 ต้นต่อไร่


เข้าชม : 150


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 5 / พ.ค. / 2563
      ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ 5 / พ.ค. / 2563
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563
      การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
29
Yesterday
754
This Month
13,128
Last Month
14,129
This Year
88,569
Last Year
217,367