[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
  

  

24 / เม.ย. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเช่าที่เจ้าของต้องการให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือนแต่ยังไม่มีคนมาเช่าต้องเสียภาษีอย่างไร..?
บ้านเช่าที่เจ้าของต้องการให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือนแต่ยังไม่มีคนมาเช่าต้องเสียภาษีอย่างไร..?
25 / มี.ค. / 2557 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์คิดภาษีอย่างไร..?(ตัวอย่างที่2)
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์คิดภาษีอย่างไร..?(ตัวอย่างที่2)
24 / เม.ย. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์คิดภาษีอย่างไร..?(ตัวอย่างที่1)
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์คิดภาษีอย่างไร..?(ตัวอย่างที่1)
12 / มี.ค. / 2557 : ถาม-ตอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รีสอร์ทโรงแรมเกสเฮาส์ต้องเสียภาษีอย่างไร..?
รีสอร์ทโรงแรมเกสเฮาส์ต้องเสียภาษีอย่างไร..?
12 / มี.ค. / 2557 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อาพาร์ทเมนท์หอพักและบ้านพักให้เช่าอยู่อาศัยเป็นรายเดือนเสียภาษีอย่างไร..?
อาพาร์ทเมนท์หอพักและบ้านพักให้เช่าอยู่อาศัยเป็นรายเดือนเสียภาษีอย่างไร..?
12 / มี.ค. / 2557 : ข้อมูลภาษีป้าย
แพล้น ปูน แบบนี้ เสียภาษีป้ายมั้ย? วัดขนาดกันอย่างไร
12 / มี.ค. / 2557 : ถาม-ตอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารชุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ขายหรือขายไม่หมดเสียภาษีอย่างไร..?
24 / เม.ย. / 2563 : ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด่วนมาก ที่ 0808.3/ว 2424 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563..เรื่อง เรื่อง ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้าในปี 2562
24 / เม.ย. / 2563 : ข้อมูลภาษีป้าย
ส.ป.ก. จับมือ สถ. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเกษตรกร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และผู้เสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
43
Yesterday
79
This Month
359
Last Month
3,025
This Year
14,151
Last Year
35,030