[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี

      ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ?สุสานสาธารณะ? ไว้ จึงต้องพิจารณาตามความหมายทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554ได้ให้ความหมายของคำว่า ?สุสาน? หมายถึง สถานที่สำหรับฝังหรือเผาศพ และคำว่า ?สาธารณะ? หมายถึง เพื่อประชาชนทั่วไป ?ที่ฝังศพประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายและบำรุงดูแลรักษาในลักษณะของการบริจาคตามศรัทธาของแต่ละบุคคล ถือเป็น "สุสานสาธารณะ" ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ?ที่ฝังศพของบรรพบุรุษ และประกอบพิธีทางศาสนา

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
ข้าชม : 406 ครั้ง

   

เข้าชม : 406


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 5 / พ.ค. / 2563
      ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ 5 / พ.ค. / 2563
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563
      การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
43
Yesterday
79
This Month
359
Last Month
3,025
This Year
14,151
Last Year
35,030