[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


ที่ดิน~สิ่งปลูกสร้าง~อาคารชุด ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      -

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : อาทิตย์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
ข้าชม : 185 ครั้ง

   
 ที่ดิน~สิ่งปลูกสร้าง~อาคารชุด ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🏕“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
🏡“ส่ิงปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคล อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือท่ีใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
🏢“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ห้องชุดแล้ว

❤️เพจภาษีเทศบาลนครลำปาง❤️


เข้าชม : 185


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      รีวิว แจ้งแก้ไขข้อมูลรายการห้องชุด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ตัวอย่างเอกสารบันทึก-หนังสือส่ง-ประกาศภดส3 3 / พ.ค. / 2563
      ภ.ด.ส.1 ประกาศทุกแปลงทุกรายหรือเฉพาะผู้เสียภาษี 3 / พ.ค. / 2563
      ที่ดิน ส.ป.ก.มีบ้านหลังหลักได้รับการยกเว้นทั้งที่ดินและบ้านรวมกัน 50. ล้านด้วยไหม และบ้านหลังรองได้รับการยกเว้นล้าน 10 ล้านบาทใช่มั้ย? 3 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
26
Yesterday
335
This Month
6,622
Last Month
16,183
This Year
54,757
Last Year
217,367