[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ


จุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

      -

หมวดหมู่ :: ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัสสินค้า :
ราคาแบบ  :  บาท

ลงข้อมูลวัน : อาทิตย์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
ข้าชม : 521 ครั้ง

   
 จุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

👉ขอชี้แจงแนวทางการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ดังนี้🛎
1. 👏เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย
2. 👏ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น
3. 👏ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

❤️เพจภาษีเทศบาลนครลำปาง❤️


เข้าชม : 521


ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 อันดับล่าสุด

      หลัก+วิธีคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 / พ.ค. / 2563
      ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 5 / พ.ค. / 2563
      ป้ายชื่อที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ 5 / พ.ค. / 2563
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563
      การคิดเงินเพิ่มภาษีป้าย 5 / พ.ค. / 2563Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
43
Yesterday
79
This Month
359
Last Month
3,025
This Year
14,151
Last Year
35,030