บริการภาพถ่ายจากดาวเทียม

 

 

ประสบการณ์โครงการ >>> บริการภาพถ่ายจากดาวเทียม

กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)  โครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ( พฤษจิกายน 2558)  ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงซ้อนทับกับแผนที่แปลงที่ดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบลักษณะการทำประโยชน์ที่ดินแทน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ต่อไป

(มีนาคม 2559)  การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสร้างแผนที่หมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 7 ,บ้านโนนคอกวัว หมู่ 6 และบ้านคำเพิ่ม หมู่ 8 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ไฟล์งานเป็น .TIF ขนาด A1 (59.4cm x 84.1cm) ค่าความละเอียด 300 dpi


We Event (กุมภาพันธ์ 2559)  แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม สนามบินสุวรรณภูมิ ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จัดทำในรูปแบบ .TIF ไฟล์ ความละเอียด 300 dpi

เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (2558)  ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษี


อบต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (ธันวาคม 2557)   ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษี

ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี (ตุลาคม 2557)เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ธันวาคม 2558)   ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษี


เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (ตุลาคม 2555)   ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษี


เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ธันวาคม 2557)   ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษี

Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
125
Yesterday
210
This Month
4,180
Last Month
7,291
This Year
44,733
Last Year
63,199